Stipendit

HSKK myöntää jäsenilleen stidendejä seuraavien ehtojen mukaisesti:

Hakuehdot:

  • hakemus täytyy tehdä henkilökohtaisesti, sitä ei voi tehdä kenenkään puolesta. Alle 18-vuotiaan puolesta hakemuksen voi tehdä lapsen huoltaja.
  • hakemus tulee tehdä ennen niiden kulujen syntymistä joihin stipendiä haetaan. Stipendi tulee siis aina hakea etukäteen.
  • hakijan tulee olla seuran jäsen vähintään vuoden ennen stipendin hakua, ja jäsenmaksun tulee olla maksettuna hakuvuodelta (ja se tulee maksaa stipendin käyttövuodelta). Mikäli stipendiä haetaan kisamatkaa varten, tulee kisoissa edustaa HSKK:a, mikäli se vain on mahdollista.
  • hakemuksessa tulee vapaamuotoisesti kertoa miksi hakijan tulisi saada stipendi, mihin stipendi käytettäisiin sekä kuvata lyhyesti hakijan koiraharrastushistoria

 Stipendin muita ehtoja:

  • stipendi tulee käyttää 12 kk kuluessa sen myöntämisestä
  • hakemukset käsittelee ja myöntää hallitus
  • hallituksella on oikeus olla jakamatta yhtään stipendiä
  • stipendin arvo on korkeintaan 200,00 euroa ja se maksetaan kuitteja vastaan
  • mikäli hakemuksia tulee paljon, ovat seuran aktiivijäsenet etusijalla
  • sama henkilö ei voi hakea stipendiä kahtena peräkkäisenä kalenterivuotena

Stipendihakemukset tulee lähettää sähköpostitse kerhon hallitukselle osoitteeseen hskk.hallitus @ gmail.com.

Lainaus SLU:n sivuilta stipendeistä yhdistyksissä:

”Stipendit ja palkinnot

Urheiluseurojen ja liittojen kannalta merkittävä kysymys on erilaisten urheilustipendien ja -palkintojen veronalaisuus. Verottomia ovat stipendit ja apurahat, jotka on saatu opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten. Verottomia ovat myös palkinnot, jotka on saatu tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi. Yleishyödyllisen toiminnan tunnustus voi tulla myös liikunta- ja urheilutoiminnasta. Lisäksi urheilustipendeistä ja -palkinnoista verottomia ovat olympiatason urheilijan (noin 50 urheilijaa vuodessa) valtion varoista saama valmennus- ja harjoitteluapuraha.

Muuten urheilustipendit ja -palkinnot ovat urheilijalle veronalaista tuloa eli maksajan on toimitettava niistä ennakonpidätys. Jos urheilija nostaa stipendin vain urheilusta aiheutuviin kuluihin tositteita vastaan, ennakonpidätystä ei toimiteta, eikä verotettavaa tuloa synny. Poikkeuksena urheilijan tulon veronalaisuuteen on kertaluonteinen, kansalaiskeräyksellä kerätty lahja, jonka on katsottu koostuvan useista verovapaista alle 4000 euron lahjoista. Kyseessä on siis oltava perintö- ja lahjaverolain mukainen lahja eikä palkinto.

Korkein hallinto-oikeus on antanut useita ratkaisuja, jotka koskevat urheilijoiden liitoltaan tai sponsoreilta saatuja tunnustuspalkintoja. KHO on katsonut, että urheilijan urheilemisesta saadut tunnustuspalkinnot ovat olleet urheilijan veronalaista tuloa. Toisaalta kunnalta merkittävästä (MM tai olympiamenestys) urheilusuorituksesta saatua lahjatonttia on vakiintuneessa verotuskäytännössä pidetty verovapaana tunnustuspalkintona.”